Επαγγελματικά Κλιματιστικά

Κασέτα 4 Κατευθύνσεων

Ψυκτικά Μηχανήματα Ψευδοροφής και Οροφής (Αεραγωγοί)

Κλιματιστικά Δαπέδου-Οροφής Εμφανούς Τύπου

Επαγγελματικά Κλιματιστικά Ντουλάπες

Συντήρηση 1 μηχανήματος 60 € +ΦΠΑ

Συντήρηση 2 μηχανημάτων

50 € +ΦΠΑ ανα μονάδα

Οικιακά Κλιματιστικά

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 1 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

50 € +ΦΠΑ ανα μονάδα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 2 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

45 € +ΦΠΑ ανα μονάδα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 3-4 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

40 € +ΦΠΑ ανα μονάδα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 5+ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

35 € +ΦΠΑ ανα μονάδα

ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

    Το Όνομα και επώνυμο σας

    Το email σας

    Το τηλέφωνό σας

    Η διεύθυνση σας

    Επιλογή τύπου κλιματιστικού