Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Επαγγελματικά Κλιματιστικά

Κασέτα 4 Κατευθύνσεων

Ψυκτικά Μηχανήματα Ψευδοροφής και Οροφής (Αεραγωγοί)

Κλιματιστικά Δαπέδου-Οροφής Εμφανούς Τύπου

Επαγγελματικά Κλιματιστικά Ντουλάπες

Συντήρηση 1 μηχανήματος 60 € +ΦΠΑ

Συντήρηση 2 μηχανημάτων

50 € +ΦΠΑ ανα μονάδα

Οικιακά Κλιματιστικά

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 1 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

40 € +ΦΠΑ ανα μονάδα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 2 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

35 € +ΦΠΑ ανα μονάδα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 3 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

30 € +ΦΠΑ ανα μονάδα

ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

  Το Όνομα και επώνυμο σας
  Το email σας
  Το τηλέφωνό σας
  Η διεύθυνση σας
  Επιλογή τύπου κλιματιστικού
  Επιλέξτε Ημερομηνία καθαρισμού